De ce RS?

Școală internațională în Cluj. Oricare ar fi întrebarea, educația este răspunsul!

Curriculumul Royal School este adaptat societății contemporane și conceput astfel încât să îmbunătățească capacitățile de învățare ale elevilor.

Curriculum-ul  pe care școala noastră internațională îl oferă este un curriculum pentru viață, unul care încurajează elevii să pună întrebări cu adevărat relevante și să abordeze probleme ale lumii reale, probleme importante pentru ei și societatea în care trăiesc. Acesta este un model de
educație radical diferit față de modelul învechit de educație nepersonalizată nevoilor reale. Ne îndepărtăm tot mai mult de educația făcută exclusiv cu creionul pe hârtie, după un manual standard, centrată pe profesor și parcurgem noi drumuri spre cunoașterea de sine și cunoașterea
realității printr-o educație centrată pe elev.

Curriculum-ul nostru nu se bazează exclusiv pe manuale și nu este fragmentat, ci este unul integrat și bazat pe proiecte. Competențele și conținutul nu sunt predate ca un scop în sine, deoarece elevii și le vor însuși prin cercetare și prin aplicarea lor în cadrul proiectelor. Manualul
este doar unul dintre multiplele resurse. Cunoașterea nu înseamnă doar memorare de fapte și cifre. Aceasta se bazează pe cercetare și aplicare și este conectată la cunoștințele anterioare, la experiența, interesele, talentele și pasiunile personale. Astfel, competențele și conținutul devin
relevante și necesare pentru că elevii au nevoie de aceste informații pentru realizarea proiectelor. Deprinderile de bază și conținuturile se aplică în contextul curriculum-ului, nu sunt scopuri în sine.

Curriculumul reprezintă toată predarea și experiențele, formale și informale, asigurate elevilor.Școală internațională în Cluj

Curriculumul Royal School susține dezvoltarea elevilor pe plan: academic, cultural, fizic, social și spiritual. Include materiile principale, precum engleză, matematică, științe (chimie, fizică, biologie), tehnologia informației, limbi moderne (germană, spaniolă și franceză). Educația fizică este obligatorie la toate nivelurile. De asemenea, elevii școlii pot să studieze științe sociale (istorie, studii de business, economie, sociologie, psihologie, geografie), precum și materii care să le dezvolte creativitatea și abilitățile de utilizare a tehnologiei (artă, muzică,
teatru, tehnologie și design), aptitudinile lor morale, sociale și emoționale (PSHEE). Studiul deja din clasele primare a perspectivelor globale, o nouă materie recent introdusă, ajuta la înțelegerea și adaptarea
la lumea largă în plină globalizare.
De asemenea, credem într-o implicare puternică a comunității, în respectul arătat atât mediului înconjurător cât și mediului profesional.

 

Școală internațională în Cluj  Vezi Tur Virtual