Rezultatele examinarilor de control Cambridge

Rezultatele examinarilor de control Cambridge

În această secțiune puteți găsi rezultatele evaluărilor examinarilor de control Cambridge din ultimii ani.

Elevii de la Royal School susțin aceste teste de referinta recunoscute la nivel internațional la sfârșitul anului 6 (Year 6, la varsta de 10-11 ani) și anul 9 (Year 9, la varsta de 13-14 ani).

Elevii  primesc evaluările examinarilor de control Cambridge (Cambridge Checkpoint  examination) pentru materiile: engleză, matematică și știință.

Pe parcursul scurtei noastre istorii, putem afirma ca aceste rezultate obtinute oglindesc  suportul nostru extrem de individualizat oferit elevilor noștri și totodata ofera feedback valoros pentru sistemele noastre de asigurare a calității

În acest an școlar s-a înregistrat o întrerupere fără precedent din cauza pandemiei COVID-19, elevii din întreaga lume fiind afectati de măsurile de distanțare socială și de trecerea între învățarea față în față și învățarea online.

În ciuda celor de mai sus, suntem mulțumiți că elevii noștri au susținut examenele Cambridge Checkpoint, marea majoritate obținând punctaje la nivelul sau peste media mondială globală !

Suntem încântați să vedem că Year 9 a obținut rezultate foarte bune la limba engleză ca limbă nativă, matematică și știință. Year 6 a obținut rezultate deosebite la limba engleză ca limbă maternă, mulți elevii obținând rezultate bune la matematică și știință.

Sărbătorim progresul fiecăruia, realizările acelor elevi care s-au descurcat bine la examene, iar noi, ca școală, ne vom concentra eforturile și asupra minorității elevilor care s-au străduit să-și atingă potențialul pentru a ne asigura că nu sunt lăsați în urmă.