Curriculum Cambridge secundar superior (IGCSE)

Curriculum Cambridge secundar superior (IGCSE), Anii 10-11 (vârsta: 14-16 ani, KS4)

Anul 10 reprezintă începutul unei călătorii importante pentru elevi, care duce până la și inclusiv începutul universității. Prima etapă a acestei călătorii este examenul  și  calificarea IGCSE.

Cambridge IGCSE este o calificare recunoscută la nivel global, care servește drept dovadă pentru competențe și cunoștințe de bază. Acestea sunt folosite pentru admiterile la nivel A, cerințele de admitere la universitate și competențele lingvistice. Indiferent că elevii vor continua studiile după nivelul IGCSE sau nu, aceștia vor fi recunoscuți avand o calificare de înaltă calitate.

Spre deosebire de etapele anterioare ale educației, elevilor din anul 10 li se permite să aleagă unele materii pe care doresc să le studieze și  din care sa dea examenele IGCSE, dar este important în această etapă să nu limităm opțiunile viitoare de carieră al unui tanăr, dar nici să le permitem să se supra specializeze in această etapă sau să omită materii cheie.

Există un grup „de bază” de subiecte studiate in anul 10, acestea includ:

o Engleza ca limbă întâi (la nivel de limbă maternă)

o Literatură engleză

o Matematică

o Biologie

o Chimie

o Fizica

o Limba străină modernă (se optează pentru franceză sau spaniolă sau germană)

o Educatie fizică

o Educație personală, socială, de sănătate și economică (PSHE)

Blocuri de opțiuni

o Fiecare elev trebuie să aleagă in afară de limba străină studiată un subiect din fiecare bloc de opțiuni în funcție de interesul său. 

Nu este necesar să fi studiat o disciplină opțională la IGCSE dacă doresc să o studieze ulterior la nivelul A.

                                                                            Blocuri de opțiuni

                    Opțiunea 1

                         Istorie

                Studii de afaceri

                  Opțiunea 2

                  Informatică

            Perspective globale

              Opțiunea 3

             Artă și design

                 Dramă

                 Muzică

Toate subiectele oferite în anii 10 și 11 sunt subiecte CIE (Cambridge International Examination). Programele și evaluarea sunt toate în conformitate cu criteriile CIE.

IGCSE este un curs de doi ani și este conceput pentru a fi livrat pe parcursul a doi ani academici.

Fiecare disciplină necesită cel puțin 130 de ore de învățare ghidate pe disciplină pe parcursul a doi ani. Recunoaștem că acesta este un minim și căutăm să oferim timp suplimentar de studiu pentru a ne asigura că elevii pot obține cele mai bune rezultate la examenele pe care le vor susține. Fiecărui subiect i se vor atribui în medie trei lecții (ore) pe săptămână atât în ​​anul 10, cât și în anul 11.

Evaluare

Elevii vor susține examenele IGCSE la sfârșitul anului 11. Acestea sunt examene evaluate extern care vor fi trimise la Cambridge pentru a fi notate. Cambridge  va acorda certificate de grade pentru aceste teste, iar rezultatele le trimite deobicei în luna august.

Testele de examinare pot fi împărțite în Extinse sau Core (de bază). Testele extinse sunt mai complexe si mai grele, dar cuprind întreaga gamă de grade disponibile, testele de bază sunt mai ușoare, dar cel mai mare grad care se poate acorda este C (sau 5). Prin urmare, toți elevii sunt așteptați să studieze și să susțină la testare  curriculum-ul extins pentru a avea acces la cele mai înalte grade/note. Elevii care susțin teste de bază își vor limita opțiunile în viitor. Un punct de referință minim tipic este nota/gradul 5 .

Recent structura de notare Cambridge s-a schimbat de la A*-G la 9-1. Elevii de la Royal School vor fi notați pe scara 9-1.

Anul 11

Anul 11 ​​reprezintă ultimul an al programului IGCSE. Acest lucru culminează cu examinări externe în mai/iunie. Toate programele pentru toate subiectele vor fi finalizate cel târziu în martie a anului în care se scrie examenul, pentru a permite pregătirea examenului din timp. Examenele simulate vor fi programate pentru toți elevii din anul 11 ​​în ianuarie. Examenele simulate vor fi marcate intern și feedback-ul (informarea strategiilor de revizuire) va fi oferit tuturor elevilor în mod individual.

La începutul lunii februarie, toți elevii din anul 11 ​​vor fi invitați să facă inscrierile pentru examenul IGCSE din seria mai/iunie . Vă rugăm să rețineți că toate taxele de examinari Cambridge pentru anul 11 ​​vor fi plătite separat de contractul de școlarizare, iar susținerea examenelor este obligatorie.

Key Stage 5 (ciclul 5) – niveluri A.

Spre sfârșitul anului 11, Royal School va oferi consiliere cuprinzătoare în colaborare cu părinții pentru a-i ajuta pe elevi să facă alegerile lor la nivel A. Aceste alegeri vor fi cruciale pentru modelarea viitoarei cariere a elevilor noștri.