Pașii pentru admitere

Pașii pentru Admitere:

o    După exprimarea interesului de a afla mai multe despre Royal School (tur virtual) , o familie este invitată pentru un tur privat al școlii.  (Contact)

o    Părinții îi întâlnesc pe Director, pe Responsabilul cu Admiterea și pe Coordonatorul de Studii înainte de admitere. Întâlnirile servesc nu numai informării, ci și asigurării că toate formularele și documentele sunt înmânate către părinți. Acestea includ formularul de admitere, fișa medicală și Contractul de școlarizare cu toate anexele sale, alte formulare. Părinții au oportunitatea de a vorbi despre copilul lor cu personalul didactic indicat. Toate părțile vor ști sigur care sunt obligațiile și așteptările pentru fiecare parte.

o    Dacă este cazul, se programează testele de evaluare, în funcție de profesori, candidat și familie.

o    După ce testele sunt notate, rezultatele vor fi discutate cu părinții și candidatul. Mai multe interviuri pot fi programate în această situație dacă este necesar.

o    Toți candidații au o întâlnire formală cu Psihologul Educațional al școlii.

o    Odată ce a fost luată decizia de a accepta admiterea unui candidat, aceasta este comunicată părinților, iar Responsabilul cu Admiterea se asigură că toate documentele necesare pentru admitere sunt la dosarul elevului, corect completate, datate, semnate de către ambii părinți. După preluarea actelor, se emite factura pentru confirmarea locului, taxa de școlarizare și depozitul.

o    După achitarea acestora, elevul este introdus clasei sale și părinții sunt informați în legătură cu uniforma, rechizitele și orice alte obligații.

 

 Mențiuni:

o    Toți elevii admiși se vor întâlni cu Coordonatorul ciclului (Key Stage Coordinator), care le va desemna un „prieten”.

o    Cadrele didactice pastorale (diriginți, Form Tutors) vor deschide un SPF (Student Personal File = Dosar personalizat al elevului) și, unde este cazul, vor concepe un IEP (Individualized Education Programme = Plan personalizat de învățare) după consultarea cu părinții.

Toți elevii noi trebuie să treacă cu succes de prima perioadă după admitere, o perioadă de jumătate de trimestru, până să obțină statutul permanent de membru al comunității Royal School.