Informații Generale

Validarea locului la Royal School

Este ceva de la sine înțeles că, deși ne-am descurcat remarcabil în ultimele săptămâni, redeschiderea unei școli în contextul pandemiei implică, în mod semnificativ, o mai temeinică organizare și coordonare, eforturi și timp în plus, precum și costuri de administrare mai ridicate decât normal. Ținând cont de aceste aspecte, comunicarea și transparența sunt puncte cheie, mai ales când vine vorba de gestionarea noilor înscrieri la Royal School.

Începând cu următorul an școlar, 2021-2022, așa cum se întâmplă în alte școli internaționale din țară și Europa, Royal School in Transylvania va semna noi contracte de școlarizare cu plata anuală a taxelor de școlarizare efectuată în avans.

Ca semn de recunoștință, părinții elevilor deja înscriși vor continua să beneficieze de opțiunea de a achita taxele de școlarizare lunar sau trimestrial, atâta timp cât respectă termenul limită (plata efectuată până cel târziu la data scadenței) pe parcursul anul școlar curent.

De-a lungul anilor, Royal School și-a propus să continue să dezvolte un mediu modern, sănătos, sigur și fericit de învățare și de lucru, de a atrage profesori dedicați și pasionați pentru a menține un standard de înaltă calitate a serviciilor educaționale oferite, misiune care nu s-ar putea îndeplini fără contribuția fiecărui membru al comunității. Așadar, asigurarea plății taxelor de școlarizare efectuate la timp constituie nu doar asumarea responsabilității contractuale a fiecărui părinte, ci mai ales o dovadă a respectului reciproc.

 

Validarea locului la Royal School înseamnă: completarea corectă și semnarea contractului de scolarizare precum și a actelor aferente, plata taxei de înscriere și plata taxei de scolarizare la zi, conform termenelor convenite.

Vezi:

Copiii sunt admiși și repartizați pe clase în funcție de vârsta lor și de experiența educațională anterioară.

Vârsta copilului se calculează având ca referință vârsta împlinită la data de 01.09 a anului de înscriere.

Părinților li se cere să prezinte dovada vârstei copiilor când depun formularul de aplicare. Anul academic se desfășoară conform calendarului școlii.

Admiterea pentru anul academic în curs:

Anul academic în curs începe și se sfârșește conform calendarului școlii, parte integrantă a Contractului de școlarizare. Royal School a implementat un orar care este mult mai realist și benefic elevilor și familiilor, permițându-le acestora să se concentreze pe activitatea școlară timp de până la șapte săptămâni și să aibă parte mai des de vacanțe binemeritate între perioadele clar definite de studiu.

Anul academic are 3 trimestre împărțite în șase unități, totalizând în jur de 180 de zile de predare diferențiată. Structura completă și detaliată a anului școlar este publicată pe website-ul Royal School.