Politica de Admitere/Contract (2022-2023)

Instituția Oportunităților Egale:

Royal School are o politică de admitere nediscriminatorie, care asigură că niciunui copil nu îi va fi refuzată admiterea pe criterii de sex, rasă, cultură sau credință atât timp cât există compatibilitate cu filozofia școlii. Elevii pot să trimită o cerere de aplicare în orice moment al anului academic. Toate aceste cereri primesc statut egal din partea școlii noastre și niciun copil nu este exclus în baza naționalității, culturii, credinței sau abilităților sale academice.

Royal School oferă o educație internațională aprobată de Ministerul Educației și Cercetării al României și bazată pe Curriculumul Național al Angliei și pe Curriculumul Cambridge (la nivel de liceu). Curriculumul nostru a fost adaptat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor atât ale elevilor români cât și ale elevilor internaționali.

Înainte de a-și înscrie copiii la Royal School, părinții trebuie să înțeleagă că suntem o școală internațională și oferim o experiență de învățare britanică, cu Limba Română în completare. În egală măsură, nu este parte din etica Royal School să acționeze precum un centru exclusiv de limba engleză.

Informații importante:

Pe parcursul procesului de admitere și a perioadei următoare, de jumătate de trimestru, părinții trebuie să prezinte școlii istoria academică a copiilor de la școlile anterioare și, acolo unde este necesar, fișele legate de nevoile educaționale speciale, precum și dosarele medicale ale copiilor. Atunci când e necesar, se stabilește împreună cu părinții un Plan Educațional Individual, care este revizuit și actualizat la fiecare jumătate de trimestru.

Următoarele documente sunt necesare înscrierii copiilor:

1. Cerere de înscriere, cu toate documentele aferente:

 • două fotografii ale copilului, în format pașaport,
 • copie după certificatul de naștere,
 • copie după pașaportul elevului (în cazul elevilor străini),
 • copii după actele de identitate ale parinților (numai pentru uz intern),
 • foaia matricolă de la ultima unitate de învatământ (traducerea acesteia în limba română, în cazul elevilor străini),
 • cerere de transfer(dacă este cazul),
 • adeverintă medicală eliberată de medicul de familie și copie după carnetul de vaccinări, evaluarea psihologică pentru cei care încep școala prima oară,
 • act din care să reiasă domiciliul stabil al copilului (dacă este altul decât cel din actul de identitate al părinților / tutorilor legali),
 • decizia tribunalului de încredințare a copilului unuia dintre părinți/tutori legali (dacă este cazul),
 • chestionar de evaluare completat de părinte pe proprie răspundere.
  2. Contractul de Școlarizare completat și semnat în original, doua exemplare.

Politica pentru Frați și Surori:

Royal School încurajează familiile să-și educe toții copiii în școala noastră. Vom oferi o structură de reduceri aplicate taxelor în funcție de numărul de surori sau frați educați la Royal School. Mai multe informații legate de variatele reduceri oferite părinților pot fi obținute din contractele de școlarizare.

Listele de așteptare:

Dimensiunea claselor este limitată la 16-20 elevi. Numărul copiilor în clasele de grădiniță, mai mici de Anul 1, va fi limitat la 16. Dacă numărul
potențialilor elevi trece peste limita clasei, se acordă prioritate celor care și-au exprimat interesul mai devreme, au plătit taxa de înscriere și școlarizare mai devreme, prioritate având până la 15.05. elevii deja înscriși în precedentul an școlar la Royal School; după 15.05. toată lumea
are aceleași priorități. Candidații care au aplicat mai târziu  pentru o clasă unde locurile sunt ocupate sunt trecuți pe lista de așteptare.

Elevii de pe lista de așteptare vor fi admiși în funcție de ordinea în care au aplicat. Cu toate acestea, frații sau surorile copiilor deja înscriși
vor avea prioritate în momentul în care se eliberează un loc în clasa dorită. O taxă de înscriere  de 200 Euro trebuie plătită pentru plasarea unui nume pe lista de așteptare.

Citește despre Pașii de Admitere

Contract 2022-2023