Politici școlare

Politici școlare

Royal School este un membru al familiei mai largi de școli internaționale britanice, iar politicile noastre reflectă cele mai bune practici din Regatul Unit, concepute pentru a se potrivi contextului nostru românesc. Luăm foarte în serios siguranța și securitatea tuturor elevilor și ne revizuim procedurile în mod regulat.

Pe această pagină aveți acces la politicile cheie care ne ghidează munca zi de zi.

Salvgardare (Ocrotirea si bunăstarea copilului)

Royal School pregătește întreg personalul conform unor proceduri pentru a proteja toți copiii și avem o echipă de trei angajați cu înaltă experiență care supraveghează politica și procedurile alături de un consilier instruit cu normă întreagă. A ne asigura că toți copiii sunt în siguranță și lipsiți de griji este o sarcină complexă, iar politica noastră este cuprinzătoare și îndeplinește cele mai înalte standarde. O copie a politicii complete de salvgardare poate fi accesată aici.
Politica de protecție a școlii  (hyperlink)

Recompense și conduită

Pentru ca elevii noștri să învețe și să își dezvolte întregul potențial, aplicăm o politică corectă și adecvată pentru a gestiona comportamentul. Avem un sistem cuprinzător pentru a recunoaște comportamentul bun și a menține părinții pe deplin informați cu privire la orice nelămurire. O copie a Politicii noastre de recompense și conduită poate fi accesată aici.
Politica privind recompensele și conduita Royal School (hyperlink)

Teme pentru acasă

Royal School crede în dezvoltarea întregului copil și în stimularea dragului de a  învăța care va dura toată viața. Tema pentru acasă poate juca un rol important în a ajuta copilul să-și îmbunătățească înțelegerea și să consolideze învățarea. Cu toate acestea, nu credem în folosirea excesivă a temelor pentru acasă, deoarece timpul în afara activității academice poate fi la fel de important. În schimb, promovăm o abordare echilibrată și sensibilă a învățării acasă.
O copie a Politicii noastre privind temele poate fi accesată aici .
Politica de teme pentru acasă (hyperlink).

 

EVAULAREA la Royal School 

Principii și practică 

Royal School recunoaște faptul că predarea, învățarea și evaluarea sunt conectate fundamental între ele, completându-se reciproc în dezvoltarea standardelor ridicate de realizare pentu toți elevii din școală.  

Elevii Royal School  

 • Învață diferențiat  
 • Au experiențe culturale, așteptări și nevoi diferite  
 • S-ar putea să dea randamene diferite în funcție de tipul de evaluare  
 • Ar trebui să primească o părere critică dar corectă, care să includă atât punctele forte cât și punctele slabe pentru  a le oferi șansa de a se dezvolta  
 • Ar trebui să primească feed-back care să încurajeze dezvoltarea personală  

Royal School folosește evaluarea pentru 

 • A măsura realizările individuale și progresele elevilor pentru a da un feedback coerent pentru elevi, părinți și  instituții externe. 
 • A monitoriza eficacitatea predării și învățării în întreaga școală 
 • A informa asupra revizuirii și planificării curriculumului și evaluării 
 • A informa părinții și alte părți relevante cu privire la progresele realizate de elevi 

Evaluarea trebuie 

 • Să fie corectă și bazată pe criterii clare 
 • Să permită elevilor să urmărească și să își monitorizeze propria performanță și să ofere părinților feedback cu  privire la progresul copilului lor 
 • Să permită profesorilor să monitorizeze eficacitatea lecțiilor în raport cu obiectivele de învățare dorite
 • Să fie diferențiată, pentru a oferi material pentru elevii care lucrează la diferite niveluri, inclusiv SEN, EAL și elevii  supradotați și talentați 
 • Să permită elevilor să își dezvolte tehnica de testare și să gestioneze stresul 

Royal School folosește o varietate de tehnici de evaluare pentru a îndeplini obiectivele de mai sus. Evaluarea la Royal  School nu ar trebui percepută ca un proces stresant, ci în schimb ca un instrument de informare asupra învățării. 

Evaluarea poate avea una din următoarele forme: 

Testele de bază și examenele de admitere 

La începutul fiecărui an școlar sau în timpul procesului de admitere, studenții vor fi evaluați folosind pachetul de testare  CAT 4 de bază furnizat de GL Education; dacă este necesar, va fi programată o întâlnire cu echipa de suport a învățării.  Datele CAT 4 sunt utilizate ca bază pentru a ajuta cadrele didactice în diferențiere, pentru stabilirea țintelor și ca o măsură  anuală independentă a progresului. 

Evaluarea sumativă 

Evaluarea sumativă urmărește să evalueze învățarea elevilor prin compararea acesteia cu un standard sau un punct de  referință (de exemplu, criteriul bazat pe rezultatele curriculei Cambridge); Acest lucru poate avea loc fie prin examen,  proiect, verbal, fie prin cursuri și ar trebui să aibă ca rezultat o notă finală sau un scor. 

Evaluarea sumativă poate fi utilizată într-un mod normativ pentru a permite comparații între colectiv sau clasă. Deși evaluarea sumativă poate fi considerată stresantă de unii elevi, Royal School îi încurajează pe elevi să vadă acest lucru  ca pe o parte necesară a învățării lor, cu condiția ca informațiile derivate din evaluarea sumativă să fie utilizate și să se acționeze într-o manieră formativă.

Evaluarea sumativă este o cerință minimă pentru elevii noștri, în conformitate cu cerințele stabilite în Anexa 1, iar  rezultatele să fie înregistrate electronic în iSAMS (software-ul școlii) pentru a permite o monitorizare rapidă și ușoară. Se așteaptă ca fiecare coordonator de ciclu sau departament să efectueze verificarea încrucișată a notării prin selectarea  lucrărilor scrise aleatoriu și care urmează să fie corectate de către un coleg. 

Evaluare formativă 

Evaluarea formativă este o evaluare care este utilizată pentru a oferi feedback continuu care poate fi utilizat atât de elevi  cât și profesori pentru a îmbunătăți procesul de predare și învățare. 

Evaluarea formativă ar trebui să aibă loc în mod regulat și poate forma baza unui plen în timpul lecției. Royal School  încurajează elevii să fie reflectivi, să își recunoască și punctele forte, precum și cele slabe. Critica în sine nu trebuie  considerată o trăsătură negativă, cu condiția să fie constructivă și să ducă la o învățare îmbunătățită. Unii studenți au  sprijin / timp suplimentar pentru finalizarea evaluărilor formative și acest lucru este explicat în Anexa 2. 

Examinări externe 

Studenții Royal School vor susține examenele Cambridge Checkpoint pentru ciclul primar și gimnazial, Cambridge IGCSEs  în Year 11, AS-Level în Year 12 și A-Levels în Year 13. 

Acordarea notelor 

SCALE DE DEZVOLTARE PENTRU ETAPA GRĂDINIȚEI ȘI CLASA RECEPTION (EYFS- Early Years Foundation Stage-): Evaluarea fiabilă și precisă la sfârșitul EYFS este susținută de următoarele principii: 

 • evaluarea se bazează în principal pe cunoștințele practicianului despre copil – cunoștințele sunt obținute în principal prin observarea și interacțiunea într-o serie de activități și evenimente zilnice
 • trebuie să existe o pedagogie responsabilă, astfel încât pregătirea să permită fiecărui copil să își arate la capacitate maximă învățarea și dezvoltarea
 • învățarea încorporată este identificată prin evaluarea a ceea ce poate face un copil în mod consecvent și independent într-o serie de situații de zi cu zi
 • o evaluare eficientă prezintă o viziune holistică asupra învățării și dezvoltării unui copil
 • evaluările exacte iau în considerare aportul adus dintr-o serie de perspective, incluzând copilul, părinții lui și alți adulți relevanți
Scale EYFS  Progresul așteptat 
Peste nivel  Peste nivelul de dezvoltare așteptat la finalul etapei EYFS
La nivel  Descrie cel mai bine nivelul de dezvoltare așteptat la finalul  etapei EYFS 
În curs de dezvoltare  Încă nu a ajuns la nivelul de dezvoltare așteptat la finalul  etapei EYFS

Profesorii vor utiliza obiectivele de învățare timpurie (Early Learning Goals) pentru fiecare domeniu de învățare și  dezvoltare.

Criterii pentru examinările Cambridge Checkpoint pentu KS1, KS2 & KS3: 

În anii Y6 și Y9, elevii se pregătesc pentru examenele Cambridge Checkpoint. Sistemul de corectare al tuturor evaluărilor în aceste cicluri de învățare și KS1 vor reflecta, prin urmare, acel sistem de notare. 

Nota pentru Checkpoint  Progresul așteptat
6  Remarcabil
5  Peste așteptări 
4  La nivelul așteptat
3  Se apropie de nivelul așteptat
2  Sub nivelul așteptat
1  Mult sub nivelul așteptat
0  Fără un răspuns care să fie luat în considerare

Profesorii vor creea scheme de notare și criterii de evaluare pentru fiecare disciplină folosind aceste note care reflectă  standardele pentru fiecare grup de ani. 

IGCSE 9-1: 

În conformitate cu clasificarea GCSE din Regatul Unit, Royal School folosește sistemul de notare IGCSE 9-1 pentru toate  IGCSE-urile. Tabelul de mai jos prezintă procentul de elevi din întreaga lume care primesc în medie fiecare notă. Aceasta  ar trebui să indice dificultatea și nivelul necesar fiecărei clase pentru evaluarea internă.

Nota IGCSE  % de elevi din lume care ating aceasta nota in fiecare an
9  3%
8  9%
7  18%
6  33%
5  52%
4  71%
3  86%
2  94%
1  98%

 

Scale pentru A-Level: 

A-Levels sunt notate cu un sistem A * – E. Tabelul de mai jos prezintă procentul de elevi din întreaga lume care primesc în  medie fiecare notă. Aceasta ar trebui să indice dificultatea și nivelul necesar fiecărei clase pentru evaluarea internă. 

Scale A-Level  % de elevi din lume care ating acest scor in medie în fiecare an
A*  7%
A  24%
B  50%
C  74%
D  89%
95%

NOTĂ: Pentru AS Level nota A* nu este disponibilă.  

TIPURI DE NOTE 

Elevii ar trebui să primească următoarele note:  

 • Notele actuale – se acordă după finalizarea unei evaluări în conformitate cu frecvența menționată în Anexa 1.  Acestea ar trebui înregistrate în iSAMS (software-ul școlii) 

Notele actuale pot fi date folosind o varietate de tehnici de evaluare, inclusiv 

– Examinări orale 

– Cursuri 

– Examinări scrise 

– Proiecte 

 • Note la sfârșitul trimestrului – Oferă o evaluare a performanței elevului pe parcursul fiecărui trimestru. Nota de  final de trimestru se acordă nu mai devreme de două săptămâni înainte de sfârșitul termenului respectiv și se  bazează pe o medie a datelor de evaluare în timpul acestui trimestru. 

Elevii care nu pot face educație fizică din motive de sănătate sunt scutiți de a primi notă pentru această disciplină. 

 • Nota de sfârșit de an – O notă pentru a rezuma progresele și realizările elevilor la sfârșitul fiecărui an școlar.  Aceasta ar trebui să fie o combinație între un examen de sfârșit de an (50%) și nota curentă medie (50%). 
 • Nota pentru efortul depus – De fiecare dată când se acordă o notă pentru realizări, ar trebui acordată și o notă  pentru efort depus, în conformitate cu criteriile din tabelul 1.2. 
 • Simulări de examene – Elevii din Year 6, 9, 11, 12 și 13 vor susține simulări de examene Checkpoint, IGCSE, AS sau  A-Level în ianuarie. Simulările de examene ar trebui să fie formate din lucrări date anterior la examenele  Checkpoint, IGCSE, AS și A-Level și să ofere elevilor experiența susținerii examenelor formale, precum și  identificarea punctelor forte și slabe pentru a-i ajuta, profesorii și părinții să poată planifica temeinic pentru examenele finale.
Notă  Criteriu
A Efort remarcabil. Excepțional. Este evident  că elevul a depus un efort extraordinar pentru această lucrare.
Efort bun. Elevul a demonstrat că a depus  destul de mult efort pentru această lucrare.
Efort satisfăcător. Elevul a depus un efort  mulțumitor pentru această lucrare. Nici mai  mult, nici mai puțin.
Efort slab. Elevul nu a depus un efort  acceptabil pentru această lucrare și acest  lucru îl împiedică să își atingă obiectivele de  învățare.
Innaceptabil. Elevul a depus foarte puțin  efort sau deloc pentru această lucrare și  acest lucru are efecte serioase aupra  capacității de a-și atinge obiectivele de  învățare.

 Tabelul 1.2: Grade și criterii pentru efortul depus  

RESPONSABILITĂȚI ÎN PROCESUL DE EVALUARE 

 • Profesori – de a evalua realizările elevilor în conformitate cu standardele curriculum-ului așa cum sunt detaliate  în specificațiile EYFS sau Cambridge. De a înregistra și a împărtăși notele de evaluare cu personalul în iSAMS. 
 • Șefi de departament (acolo unde este cazul) – de a monitoriza respectarea politicii de evaluare de către profesori cu politica de evaluare și de a standardiza notele din cadrul departamentului. La începutul anului școlar, fiecare  departament ar trebui să planifice un program de evaluare. Programul este organizat de coordonatorii fiecărui  ciclu de învățare și este, de asemenea, aprobat de directorul Royal School și transmis elevilor pentru a-l atașa la  Student Diary. 
 • Coordonatorii ciclurilor de învățare – de a monitoriza respectarea politicii de evaluare și de a anunța  departamentul de suport al învățării cu privire la oricare dintre elevi care au performanțe excepțional de slabe  sau excepțional de bune. De a gestiona comunicarea dintre profesorii și părinți cu privire la eventualele preocupări legate de acordare notelor. 
 • Directorul școlii – de a monitoriza activitatea șefilor de departamente și coordonatorii ciclurilor de învățare. De a  se asigura că acțiunile planificate de sefii de departament și coordonatorii ciclurilor de învățare sunt  implementate.

ANEXA 1: 

Frecvența evaluării: 

Royal School funcționează pe principiul cu cât o lecție este mai frecventă, cu atât evaluarea copiilor trebuie să fie mai  frecventă. Anul nostru este împărțit în „jumătăți de trimestru” și, prin urmare, un subiect va fi evaluat după următorul  model – numărul de lecții pe săptămână minus 1 împărțit la jumătate de trimestru (cu excepția cazului în care numărul de  lecții este 1). 

Tabelul de mai jos prezintă exemple în acest sens. 

Numărul de lecții  Numărul de evaluări dintr-un trimestru?
1  1
2  1
3  2
4  3
5  4
6  5
7  6

ANEXA 2: 

Atenționări speciale: 

În conformitate cu politica noastră SEND (Special Educational Needs), unii studenți ar putea avea nevoie de asistență sau  timp suplimentar pe perioada evaluărilor. Acest lucru poate fi împărțit în următoarele elemente: 

 • Timp suplimentar care se referă la o nevoie educațională specifică prezentată într-un Plan Individualizat de educație (EHCP),
 • Folosirea unui spațiu separat pentru a finaliza evaluarea datorită unei nevoi educaționale specifice prezentate într-un Plan Individualizat de educație (EHCP).
 • Sprijin în timpul evaluării de la un paraprofesional (îndemnare, citire etc.), dacă este trecut într-un Plan  Individualizat de educație (EHCP).

Acest sprijin este conceput pentru a permite elevilor să-și atingă potențialul în evaluări.