FAQ

Pentru KS 1-2-3 școala urmează Curriculumul Național al Angliei. Când vom iniția nivelul superior, vom introduce Examinările Internaționale Cambridge pentru IGCSE ( Certificatul General Internațional de Învățământ Obligatoriu) și A-level. Școala oferă cursuri de limba maternă: română, maghiară sau germană elevilor (azi, oferim și cursuri de limba franceză și japoneză), precum și o a treia limbă străină modernă începând cu Anul 3. Vom introduce, de asemenea, inițiative educaționale în domeniul tehnologiei, artelor spectacolului și opțiuni pentru diminețile de sâmbătă.

Pentru informații mai detaliate cu privire la curriculum, accesați: https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Curriculum

 

Comisia de examinare Cambridge:

http://www.cie.org.uk

 

Activități extra-curriculare: De luni până joi, între orele 15 și 16 există o ofertă de cluburi coordonate de profesorii școlii, dintre care copiii sunt liberi să aleagă.

La finalizarea curriculumului, organizăm examene de nivel avansat și examene auxiliare de nivel avansat, în conformitate cu Consiliul de examinare Cambridge.

Royal School se află în clădirea Cluj Business Center, o clădire construită după standarde ecologice, o clădire certificată „verde“. Școala deține săli de clasă moderne, pentru copii cu vârste cuprinse între 4-14 ani. Toate sălile noastre de clasă sunt echipate cu cea mai nouă tehnologie , inclusiv table inteligente , calculatoare și tablete pentru copii – acolo unde procesul de învățare îl cere. Scopul nostru este de a crește copii cu abilități tehnice reale și de a introduce o abordare inovatoare în domeniul învățării asistate de calculator. Școala mai dispune de un laborator de științe, o sală multifuncțională, cabinet medical, acces la cantină și sală de sport, vestiare și loc de joacă.

Elevii care urmează cursurile Royal School in Transylvania beneficiază de dreptul de recunoaștere a diplomelor și a perioadei de studii efectuate, în aceleași condiții ca și elevii care au studiat în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Royal School in Transylvania a primit toate autorizațiile pentru protecția împotriva incendiilor, autorizația sanitară și cea pentru o bună calitate a apei potabile.

Royal School este acceptat în al doilea stadiu de acreditare, iar în 2017 se pregătește pentru acreditarea finală de la Council of British International Schools (COBIS), singura organizație oficială pentru a acredita proiecte educaționale care folosesc ca limbă de predare Engleza, în afara Marii Britanii.

În România, ARACIP a înregistrat Royal School in Transylvania în registrul școlilor internaționale.

Avem atât profesori români, cât și internaționali. Valoarea cursurilor noastre este dată de îmbinarea tinereții cu experiența.

Un aspect crucial pentru noi este angajarea de cadre didactice profesioniste cu aptitudini confirmate prin experiența acumulată în medii internaționale și prin familiaritatea cu Curriculumul Național al Angliei.

Str. Henri Barbusse, nr. 44-46, Cluj-Napoca, județul Cluj, România

Pentru anul școlar 2016-2017 taxa anuală este de 5.470 euro pentru copiii înscriși la KS 1-2 și de 6060 euro pentru copiii înscriși in KS 3. Această taxă include, pe lângă școlarizare personalizată, un preț global pentru mese, pentru prima uniformă și pentru manuale. Costurile adiționale vor fi reprezentate doar de excursii și de unele cluburi atfer school.

Cantina școlară funcționează încă din primul an, 2015. Copiii au opțiunea de a-și aduce masa de prânz de acasă, dar îi vom încuraja să aleagă din oferta bine gândită de preparate puse la dispoziție de școală. Școala oferă, de asemenea, fructe și gustări pe bază de cereale în timpul pauzelor de dimineață și după masă.

Mulți părinți cred că o zi de școală de la 8 la 16 este prea mult pentru copiii lor. Posibilitatea de a-și termina temele la școală ar fi, de asemenea, un avantaj deosebit, și ne dorim să realizăm asta (weekend-urile sunt tratate în mod diferit).

Copiii sunt primiți în școală la ora 8.30; următoarele 15 minute sunt destinate înregistrării (se va stabili rutina de dimineață). Elevii încep lecțiile la ora 08.45 și au o pauză înainte de masă de 15 minute, o pauză de masă de 60 de minute și o pauză finală de 10 minute după-amiaza, înainte de cluburi. Lecțiile se încheie la ora 15.00, dar oferim o serie de cluburi, grupuri de teme și opțiuni de limbi suplimentare până la ora 15.50.

În școala primară, la Clasa 0 (recepție) și Anul 1 nu există temă de acasă; Anul 2 are alocate 20 de minute pe săptămână pentru teme; nivelurile inferioare (Anii 3 și 4) – 30 minute pe săptămână; iar nivelurile superioare (Anii 5 și 6) – 40-60 de minute pe săptămână. Acestea sunt recomandările la nivel național în Anglia. În Anul 7, elevii alocă temelor de casă maximum 40 minute zilnic.

Orarul cuprinde lecții de limba română, maghiară, germană, franceză și japoneză (2 pe săptămână) activitățile acestea fiind sincronizate cu ceea ce se învață în cadrul orelor de limbă și comunicare, matematică și științe. Oferim opțiuni și pentru alte limbi străine în cadrul activităților de after-school. Părinții sunt încurajați să își ofere serviciile în mod voluntar în cadrul acestor ore, alături de profesorii noștri.

Sunt organizate ședințe cu părinții– una cu toți părinții la începutul anului școlar, pentru prezentarea programului pe care elevii îl vor urma.

Întâlniri individuale vor fi programate la mijlocul lunii septembrie; la finalul lunii noiembrie se vor înmâna rapoartele de progres. Rapoartele finale se realizează la mijlocul lunii mai și sunt urmate de o nouă serie de întrevederi cu părinții. În fiecare vineri, elevii își notează în Agenda Elevului numărul de aprecieri pozitive, avertismente și puncte acumulate în timpul săptămânii. În cazuri speciale, comunicarea cu părinții va fi mai frecventă și întâlnirile pot fi programate la cererea profesorului sau părintelui. La începutul săptămânii se trimit părinților e-mailuri pe grupul de e-mail pentru a-i informa cu privire la principalele activități programate pentru orele de abilități limbă și comunicare, abilitățile numerice/matematică, științe, geografie și istorie. Părinții au acces la Moodle prin intermediul site-ului școlii, unde pot vedea notele și rapoartele de disciplină. Agenda elevului reprezentă un mijloc pentru interacțiune scrisă zilnică.

Pentru fiecare disciplină, Curriculumul Național al Angliei prevede descriptori de nivel asociați unui interval de timp (un nivel corespunzător fiecărei vârste). Descriptorii de nivel sunt incluși în rapoarte, iar la începutul anului școlar aceștia sunt prezentați părinților. Toți copiii vor avea un Dosar Personal, iar celor cu nevoi educaționale speciale li se vor realiza profiluri educaționale individuale (IEP). Există grile detaliate de progres ca parte a strategiilor naționale pentru abilitățile de limbă și comunicare (cum ar fi Oxford Reading Tree) și a strategiilor naționale pentru abilitățile numerice. Pentru toți copiii sunt stabilite anumite obiective în funcție de nivelul lor. Aceste niveluri pot fi vizualizate pe website-ul nostru, dar vor fi și explicate tuturor părinților la începutul anului. La sfârșitul nivelurilor 1 și 2, se organizează teste SATs. Alte teste interne opționale vor fi organizate anual, toate acestea fiind standardizate.

Accesul la locație se face ușor. Gruparea copiilor se face dimineața începând cu ora 08.15 – cadrele didactice de la clasă își aduc elevii în sălile lor de clasă. Un profesor de serviciu îi va ghida pe ultimii sosiți, după înregistrarea la biroul de recepție. La sfârșitul zilei, profesorii însoțesc elevii afară, de unde urmează să fie preluați de către părinți la ora convenită. Există întotdeauna profesori de serviciu.

Conform politicii școlii, toate clasele au o capacitate de 20 de copii. Această poli că este revizuită anual și, în caz de solicitări numeroase, clasa poate crește până la un număr maxim de 22 de copii. Singura excepție de la această regulă poate să apară în cazul numărului de elevi din cadrul viitoarelor clase de liceu (16-19 ani).

Școala înscrie numai copii mai mari de 4 ani (Clasa 0 sau de recepție, conform modelului din Marea Britanie). Există în oraș creșe/grădinițe bune de unde Royal School poate primi copii.

Calitatea de membru al Consiliului de Guvernatori se obține doar pe bază de invitație, dar părinții care doresc să devină potențiali membri se pot înscrie pe o listă de așteptare. Componența Consiliului este revizuită anual, astfel încât pot apărea posturi vacante. Membrii Consiliului sunt numiți pe baza realizărilor acestora în interesul comunității școlare. Membrii consiliului au dreptul la un singur vot cu privire la chestiunile de pe ordinea de zi supuse unei decizii. Consiliul are o structură clară și concretă.

Planul nostru este de a iniția învățământul secundar în septembrie 2016. Cu toate acestea, va exista o clasă inițială mixtă, anul 7-8, încă din primul an, 2015. Începând cu 2016 vom avea un prim an 8 și un prim an 9, iar Royal School se va afilia la Examinările Internaționale Cambridge.

Royal School este o școală din comunitate, proprietarul școlii fiind School for Europe Foundation (S4EF). Aceasta este, de fapt, esența Noului Model de Învățământ.

Membrii fondatori ai S4E asigură viabilitatea Royal School și impactul pozitiv al acesteia în comunitatea locală. Ei dețin viziunea de ansamblu a școlii, luptă pentru vizibilitatea diverselor activități desfășurate de către școală, precum și pentru depășirea barierelor și pentru inovare, atunci când este necesar. Nu există o familie sau o persoană care să dețină școala.

Consiliul de Guvernatori este un grup de sprijin voluntar format din părinți, profesori și susținători ai comunității extinse. Aceștia au responsabilitatea de a ridica standardele școlare prin intermediul celor trei funcții strategice de bază:

  1. Asigurarea unei viziuni clare, a ethosului școlii și a administrării strategice;
  2. Susținerea directorului școlii pentru responsabilitatea performanțelor educaționale ale școlii și a elevilor săi;
  3. Supravegherea performanțelor generale a școlii și asigurarea că toate programele, proiectele, materialele și resursele vor conferi valoare în cadrul întregului spectru de activitate al Royal School.

Asociația Părinți-Profesori-Prieteni (PTFA) este o organizație a părinților, a personalului didactic și a susținătorilor comunității în general. Rolul său este de a încuraja o legătură mai strânsă între casă și școală.

Membrii Asociației sunt cel mai bine cunoscuți pentru munca lor de strângere de fonduri, dar, pe lângă aceasta, ei au și un rol social important. Existența PTFA este justificată mai ales de contribuția sa valoroasă la experiența de învățare a copiilor în cadrul Royal School.

Aceste trei entități, lucrează în armonie alături de cadrele didactice pentru a asigura bunăstarea și dezvoltarea continuă a școlii și, ca atare, contribuie la definirea Royal School ca școală a comunității.

Toate sălile noastre de clasă sunt echipate cu cea mai nouă tehnologie, inclusiv table inteligente, calculatoare și tablete pentru copii – acolo unde procesul de învățare o cere. Scopul nostru este de a crește copii cu abilități tehnice reale și de a introduce o abordare inovatoare în domeniul învățării asistate de calculator.

Pentru orice alte discipline fără legătură directă cu tehnologia informației, profesorii noștri folosesc o abordare de învățare care îmbină metodele de interacțiune față în față cu mijloace on-line pentru a asigura menținerea ridicată a interesului și motivației, precum și pentru a îmbunătăți calitatea procesului de învățare.