Meniu Royal School

Cantitӑțile pentru meniu

1. Porții mici – copii până în 7 ani (K-Y2)

Supă/ciorbă/supă cremă – 150 grame+50g paine, crutoane (dacă este cazul)
Fel de bază – 70-80 grame carne / 150 grame garnitură+100g salată (când este cazul)

2. Porții medii – 7 – 11 ani (Y3-Y6)
Supă/ciorbă/supă cremă – 250 grame+50g paine, crutoane (dacă este cazul)
Fel de bază – 120 grame carne / 200 grame garnitură+100g salată (când este cazul)

3.Porții mari – peste 11 ani (Y7-Y13)
Supă/ciorbă/supă cremă – 300 grame+50g pâine,crutoane (dacă este cazul)
Fel de bază – 150 grame carne / 250 grame garnitură+100g salată (când este cazul)
Gustarea 1 și 2 au câte 100 de gr. fiecare.

O nouӑ opțiune la îndemână- prânzul la pachet

Ȋncepând de sӑptӑmâna viitoare, aveți opțiunea sӑ  ȋi ȋmpachetaţi copilului dumneavoastrӑ prânzul +gustӑrile la pachet, fără a mai fi nevoie să optaţi pentru sau să plătiţi meniul oferit de şcoală.

Dacӑ hotӑrâți astfel, aceastӑ opțiune va rӑmâne valabilӑ pentru ȋntreaga sӑptӑmânӑ, ea trebuind anunțatӑ prin e-mail la contact@royalschool.ro, pânӑ luni  (în fiecare luni) la ora 8:30 pentru sӑptӑmâna în curs, urmând ca, abia din urmӑtoarea sӑptӑmânӑ, sӑ puteți reveni la meniul oferit de școalӑ.